– Aldri høyrt ein kommune setje slikt vilkår tidlegare