– Garantistilling inneber økonomisk usikkerheit for kommunen

foto