- Trur ikkje det blir enklare i åra som kjem heller

foto