Grendeutvalet får ikkje bruke ordførarkontoret

foto