Sel jordbær i Loen: - Eg sit her til det er tomt

foto