Vil sikre mot skred – fire konkurrerer om oppdraget