- Folk må vaksinere seg og gå ut tidlegare på kvelden