Ventar diskusjon: Kor langt unna kan ein bu når ein får hjelp frå heimetenesta?