– Ein skal steike ganske mykje vaflar for å kompensere for det som blir teke vekk