Opnar for 140 flyktningar- må ta bygdene i bruk

foto