– Vi må ikkje stryke fylket for mykje med håra

foto