Orienterte om vekst og utfordringar hos Innvik AS

foto
Bjørn Aage Haugen orienterte Stryn formannskap om utbygginga av bioenergianlegget. Stryn formannskap kombinerte møte med bedriftsbesøk og synfaringar i Innvik sist veke. Foto: Berit Melheim