Kommunen vil ha skilt her, men vegvesenet seier nei