Vegdirektøren kjem for å diskutere reguleringsplan for Strynefjellet

foto