Barnehagar og skular må vere budde på rask endring mellom gult og raudt nivå

foto