Sogn og Fjordane fylkeskommune har utsett søknadsfristen for ny rektorstilling ved Stryn vidaregåande skule frå 15. juni til 27. juni. Ved fylkesdirektøren for opplæring sitt kontor får vi opplyst at dei ønskjer å jobbe fram eit breiare søknadsgrunnlag.

Stryn vgs har 290 elevplassar og 72 tilsette.