Dette uttalar ordførarene i Nordfjord i eit felles skriv frå Nordfjordrådet, i samband med styrevedtaket i Helse Vest om at lokalsjukehuset i Nordfjord skal ha ei lokal leiing og at det skal opprettast eit tilbod om dagkirurgi.

- Nordfjordrådet er særleg glade for at det no kjem på plass ei stadleg leiing ved Nordfjord sjukehus. Frå kommunane sin ståstad gjer det samhandlinga med lokalsjukehuset langt enklare, står det i pressemeldinga.

Nordfjordrådet uttrykker også glede over den pionerrolla som lokalsjukehuset på Eid har i høve korleis framtidas lokalsjukehus skal utformast.

- Vi er også glade for at Helse Vest sin nye styreleiar, Terje Vareberg, så sterkt understrekar at Helse Vest har fått eit nasjonalt ansvar for å få den nye modellen for Framtidas Lokalsjukehus i Nordfjord til å bli best muleg, og syne at den sterke samhandlinga mellom kommunar og helseføretak er vegen å gå også for andre.

I skrivet rosar dei også tidlegare helseminister Jonas Gahr Støre og noverande minister, Bent Høie, for sitt positive engasjement i saka.