Stryn kommunestyre skal i dag på nytt handsame den aktuelle avtalen mellom Stryn kommune og Nordfjord Havn IKS når det gjeld ansvars- og eigardeling av infrastrukturen i tilknyting til kaia i Olden.

I samband med handsaminga ber Stryn Hamn Olden (selskap under skiping) i E-post til politikarane om at dei utset handsaminga. Dette skjer gjennom ein dokumentasjon/imformasjon dei har oversendt og som er på seks sider. Denne omhandlar både historikk, eigarstruktur i dag, organiseringa av det interkommunale selskapet, utførte investeringar og framtidige investeringar, konsekvensar knytta til utmelding m.m.

Stryn Hamn Olden SUS ønskjer i tillegg til utsetjing at administrasjonen får pålegg om å greie ut konsekvensane ved utmelding. Vidare at det vert starta opp arbeid med å utgreie andre måtar å drifte anlegget i Olden på. Dei meiner Stryn Hamn Olden der kan spele ein sentral rolle.