Vi føler oss behandla på same måte som Mølla og andre aktørar i Olden

foto