Oppmodar kommuneleiinga om å ikkje gå i noko offerrolle

foto