Starta på Alexandra – no skal han drive hotell i Olden

foto