Innkjøpsprisen er noko av forklaringa på høge bensinprisar