Positiv til utbygging men kritisk til måten det er tenkt