Meiner telefon er lite hensiktsmessig i byggesaker