Fleire klagar på røyk og lukt frå nærvarmeanlegget

foto