Det er klart for tjuande luke av årets julekalender i Fjordingen!

Grendahus er det mange av i vårt distrikt. I luke 20 lurer vi på namnet på dette grendahuset?

Veit du svaret sender du dette til redaksjon@fjordingen.no.

Merk e-posten med luke-nummeret, og hugs å få med namnet ditt og adresse i tilfelle du skulle bli trekt ut som vinnar av eit Flaxlodd!

Svar og vinnar vert offentleggjort på Fjordingen si nettside påfølgjande føremiddag.