Det er klart for tjuetredje luke av årets julekalender i Fjordingen!

Ikkje mykje å gå på her, men det går oppover i fleire kilometer, det kan vi seie. I luke 23 lurer vi på: Kva er namnet på denne vegen?

Veit du svaret sender du dette til redaksjon@fjordingen.no.

Merk e-posten med luke-nummeret, og hugs å få med namnet ditt og adresse i tilfelle du skulle bli trekt ut som vinnar av eit Flaxlodd!

Svar og vinnar vert offentleggjort på Fjordingen si nettside påfølgjande føremiddag.