Overskridingar på 12 millionar kroner. - Særs tøft å halde budsjettet