Regjeringa ventar fleire flyktningar – gir kommunane stor støtteauke om dei tek imot fleire

foto