Vegvesenet droppa inspeksjon av tunnelar - får kritikk

foto