Flyttar rehabiliteringa på Mork til Volda sjukehus