Kan bli nødvendig med nedstenging om tiltaka ikkje verkar