- Kan du utdjupe kven i den førre flyktningkrisa du meiner ikkje var oppegåande og ressurssterke

foto