Ber kommunar prioritere vaksinasjon framfor smittesporing