Styrefleirtalet i Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) vedtok torsdag å takke nei til fusjonsforhandlingar med Høgskulen i Volda (HVO), men ser ikkje vekk frå at dei kan skifte meining.

Mot fire stemmer vedtok styret å gå vidare med planane om ei samanslåing med høgskulane i Bergen og Stord/Haugesund, den såkalla Vestlandshøgskulen, som Høgskulen i Volda førebels ikkje har ønskt å vere ein del av.

– Vi har eit hjarte for Volda, og vi veit aldri. Endar vi opp med å ikkje gå saman med Bergen og Stord/Haugesund, er det ei opning for Volda, seier styreleiar Trond Ueland ved Høgskulen i Sogn og Fjordane til NRK.

Han er godt fornøgd med vedtaket, men hadde aller helst sett at Volda vart med i Vestlandshøgskulen.

– Det ville ha gitt ein komplett og god Vestlandshøgskule. Det har dei sagt sei til, seier Ueland.

HVO skal diskutere Vestlandshøgskulen

Rektor og styreleiar Johann Roppen ved HVO seier derimot at HVO ikkje har tatt stilling til om dei vil vere med i storfusjonen mellom høgskulane i Bergen, Stord/Haugesund og Sogn og Fjordane.

– I styrediskusjonen oppfatta eg at omtrent alle styremedlemmene våre som tok ordet, i beste fall var usikre på Vestlandshøgskulen, som ein litt stor og komplisert konstruksjon. Så det er ikkje slik at vi etter å ha fått nei frå Sogn og Fjordane vil hive oss rundt og melde oss på. Men det kjem sjølvsagt til å bli diskutert på det neste ordinære styremøtet, seier Roppen.

– Uheldig å seie nei

HiSF-styrerepresentant Oddmund L. Hoel stemte saman med Jan Olav Fretland og studentrepresentantane Magnus Nordrum Brøste og Trine Ludvigsen Rygg mot framlegget om å takke nei invitasjonen frå Høgskulen i Volda. Han meiner det var uheldig å seie nei til Volda.

– Det kunne ha vore ein veldig interessant konstellasjon med fusjon mellom Sogn og Fjordane og Volda. Det er to veldig like høgskular, som har veldig mykje felles. Dei ligg i Bygde-Noreg, dei har sterk nynorskbruk, og dei har ei fagsamansetjing som matchar godt, seier Hoel til NRK. (©NPK)