Stryn kommune manglar 18,7 millionar kroner på å kunne vidareføre dagens drift i 2013.

-Formannskapet må i møtet 1. november gje signal på kva som skal kuttast for å få budsjettet i balanse, seier rådmann Per Kristian Storevik til Fjordingen.