Smitteverntiltak også i jula – men du kan ha inntil ti gjester på julafta

foto