Turarrangørar etterlyser vaksinepass før sommaren

foto