Septik 24 si oppstlling av billparken på Vikaleirane, skaper påskestemning ved vestre innfartsveg til Stryn sentrum. Og endå finare blir det når sola bryt gjennom skydekket. Då får vi dobbel effekt ved at dei gule bilane speglar seg i sjøen.