Svindlarane som seier dei er frå Microsoft, er i gang att.

- Noringjer dei frå ukjent nummer, og snakkar flytande engelsk. Ikkje ladeg lure!oppmodar politiet i Sogn og Fjordane på Twitter.