Meldinga til politiet gjekk på at ein bilist "burna", og det var også mistanke om at føraren var påverka av alkohol. Mistanken om det siste vart konstatert ved politiets framkomst, og bilføraren vart framstilt for lege i Stryn. Saka vert etterforska vidare, melder politiet.