Løyver 152.000 kr til sikringstiltak ved cruisekaia