Stryn kommune er desidert største eigar i Strynehallen A/L. Men der er ytterlegare 21 A-aksjonærar.

Her er den komplette lista over A-aksjonærar og deira aksjekapital:

Stryn kommune 4,6 millionar kroner, Stryn Turn & IL 679.344 kroner, Loen IL 68. 078 kroner, Olden IL 62.078 kroner, Oppstryn IL 42.328 kroner, Hardbagg IL 26.789 kroner, Veten IL 35.789 kroner, Markane IL 26.289 kroner, Fjordingen-cupen 35.000 kroner, Vest Karosseri IL 4.000 kroner, Fjordingen Bedriftsidrettslag 5.000 kroner, Stryn Skyttarlag 2.000 kroner, Stryn Bondekvinnelag 2.000 kroner, Stryn Helselag 5.000 kroner, Stryn Senterparti 1.000 kroner, Stryn Røde Kors Hjelpekorps 30.000 kroner, Stryn Skulekorps 13.000 kroner, Stryn Musikklag 12.000 kroner, Bergsida Leikeplass 1.000 kroner, Stryn Høgre 2.000 kroner, Nasjonalforeningen for folkehelsen 5.000 kroner og Stryn Bondelag 1.000 kroner.