Nær dobbelt så mange får ekstra støtte i barnehagen som i 1-.klasse