Brannsjefen i Stryn ber folk vise sunn fornuft når dei i kveld skal skyte opp rakettar. Og ein ting er han klar på:

- Rakettoppskyting og alkoholbruk passar ikkje i hop, understrekar Jarle Dragesæt.

Snø og regn gjer at brannkorpset i Stryn kan gå nyttårsaftan i møte med låge skuldrar.

- I motsetning til i fjor er det ikkje fare for grasbrann. Men folk må likevel fylgje gjeldande instruksar for oppskyting av fyrverkeri, seier Dragesæt.

- Forbodet mot pinnerakettar har gjort det tryggare?

- Ja, men det kjem stadig til nye ting. I år har vi fått spørsmål om lov til å sende opp fallskjermrakettar med lys. Det vart avslege utifrå at ein har lite styring på slike ting viss det skulle bli vind.

- Ein del reagerer på at rakettoppskytinga går over mange timar?

- Her har vi klare reglar på at  det kan skje frå klokka 18 til 02, sluttar brannsjef Jarle Dragesæt.