Høyr intervjua med dei som vart tildelt julestjerne

foto