Berekningane viser at meteoren kom inn i jorda si atmosfære med ei hastigheit på 15 km/s (54 000 km/t), fall nesten rett ned og slokna mellom 21 og 22 km over bakken.

– Truleg dreiar det seg om ein stein på storleik med ein fotball. Mesteparten har brent opp i møtet med atmosfæren, men enkelte mindre bitar, neppe større enn ein knyttneve, kan ha nådd bakken, opplyser Steinar Midtskogen på Norsk Meteornettverk si nettside.