Mindreforbruk på over 8 millionar kroner

foto
Samla inntekts- og formuesskatt til Stryn kommune i 2021 var om 26 mill. kroner høgare enn i 2020. Stryn formannskap, her ved ordførar Per Kjøllesdal og kommunedirektør Jon B. Nesje, godkjende årsrekneskapen torsdag. Foto: Roger Oldeide