Svar føreligg for 310 analyserte covid-testar

foto