Regjeringa innfører karanteneplikt for alle nærkontaktar att